Den unike reisen

Etter at de ankom Storbritannia og passert gjennom Royal Patriotic School, stod flyktningene fra Sjøleik fritt til å velge hva de ønsket å gjøre. Alle som en benyttet de muligheten til å gjøre en innsats for et fritt Norge. Det er nå vi kommer inn på det spesielle med denne englandsturen. Jeg vil nemlig påstå at dette er den mest spennende reisen til England under krigen, spesielt med tanke på hva disse personene utførte etter at de kom til Storbritannia.

Deltagerne spredte seg for alle vinder og kom til å gjøre en innsats innenfor alle våpengrener; hær, flyvåpen, marine, handelsmarine og helsevesenet. Ja, til og med den engelske fiskerflåten fikk et ekstra tilskudd. Føreren av Sjøleik valgte nemlig å fortsette som fisker med skøyta si nord i Skottland.

Noe som tilsetter denne historien ekstra krydder er at flere av deltagerne ikke nøyde seg med ”vanlig” tjeneste, men avanserte til spesielle avdelinger innefor de forskjellige grenene:

– Fire av dem hadde tidlig engasjert seg i undergrunnsarbeid og blitt etterlyst av Gestapo.
– Flere av karene ble en del av Skottlandsbrigaden.
– En ble kommandosoldat og troppsleder i de ”grønne djevler” – Norges første spesialstyrke (han var 1 av 120 nordmenn i No. 5 troop 10 Interallied Commando)
– En av gutta ble med i Shetlandsgjengen og hadde hele 40 turer til Norge med ”Hidra”, noe som gjorde ham fortjent til Krigskorset (som 1 av kun 147 nordmenn under krigen!)
– To ble agenter for SOE, hvorav den ene, Arne Værum, ble satt i land ved Telavåg i april 1942, bare 6 måneder etter turen med Sjøleik. Resten er historie; De oppdages og etter skuddvekslinger mellom agentene og tyskeren, drepes Værum. Stafferaksjonen fra tyskernes side representerer en av de mest dramatiske hendelsene i Norge under krigen.
– Et par av karene ble liaisonoffiser for engelske styrker, i forberedelsene til en alliert invasjon av Norge. En blir skadet under angrepet på Walcheren i Holland, under en virkelig heltemodig handling, som nesten kostet ham livet.
– En annen liaisonoffiser deltok under invasjonen og ble senere drept ved Caen.
– En ble sendt til Svalbard for å etablere en metrologisk stasjon og senere til Finnmark for å bistår de russiske styrkene med å befri landsdelen, hvor også en annen fra Sjøleik deltok.
– Den kvinnelige passasjeren var sykepleier da hun dro, et yrke hun fortsatte å praktisere ved et norsk sykehus i England.
– En av deltagerne var medisinsk student. Han ble skipslege om bord i KNM Sleipner og deretter sjømannslege i Liverpool og Newcastle.
– De fleste av ungdommene gikk naturlig nok, hjemstedet tatt i betraktning, inn i handelsmarinen. Flere av dem opplevde både en og to torpederinger og andre grusomme hendelser.

I boken vil jeg ikke bare ta for meg historien til deltagerne under krigen, men også hva som skjedde med dem i årene etter krigen.

De fleste bøkene som er skrevet om Englandsfarten har som regel tatt for seg emnet enten tematisk(eks. Shetlandsgjengen) eller geografisk(som regel fra områder på nordvestlandet.) Nesten ingen bøker er skrevet om reiser fra det sørlige Vestland. Det som vil gjøre denne boken spesiell er at det her blir skrevet om en enkelt overfart og den videre skjebnen til hver av de 19 ungdommene som skjebnen brakte sammen disse to dagene om bord i Sjøleik.